free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Ephemeral publications by Wim van Binsbergen (contributions to newspapers, weeklies etc.; book reviews; other texts written; travel and conference reports; audio-visual materials; broadcast interviews)


return to general page 'List of publications by Wim van Binsbergen'

homepage

updated: 4 September 2003

NOTE. The more recent and major publications in this list of publications are available on the internet; in the near future this list will be provided with clickable links to these uploaded publications. The site visitor is requested to respect the author's copyright to these papers

 

contributions to newspapers, weeklies etc.

Van Binsbergen, W.M.J., 1970, ‘Literatuur en literatuurbespreking’, De Groene Amsterdammer (Amsterdam), 25.7.1970, p. 10

Van Binsbergen, W.M.J., & H.E. van Rijn, 1976, ‘De crisis aan de universiteit van Zambia’, De Groene Amsterdammer (Amsterdam), 10.3.1976, pp. 4, 8

Van Binsbergen, W.M.J., 1977, ‘ ‘‘Dichten intense behoefte om iets te gaan schrijven’’: Wim van Binsbergen, antropoloog’, interview by Anonymous, De Noordamsterdammer, 9.12.1977

Van Binsbergen, W.M.J., 1978, ‘ ‘‘Als ik de rest van mijn leven wetenschappelijk werk zou produceren, zou ik me doodschamen’’: Wim van Binsbergen, dichter en antropoloog’, interview by Jan-Kees van de Werk, De Nieuwe Linie 3.5.1978, p. 13-14

Van Binsbergen, W.M.J., 1979, a, [interview De Noord-Amsterdammer on the occasion of doctoral examination]

Van Binsbergen, W.M.J., 1979b, [interview Ad Valvas on the occasion of doctoral examination]

Van Binsbergen, W.M.J., G.S.C.M. Hesseling & G.W. Grootenhuis, 1985a, ‘Klaas de Jonge’, [letter to the editor], De Volkskrant (Amsterdam), 18th July 1985, p. 13

Van Binsbergen, W.M.J., 1985b, ‘Wim van Binsbergen, antropoloog en schrijver, over wetenschap en schrijverschap, over literatuur en religie, over verlossing kristendom en socialisme’, interview by Hugo Saeys, Wereldwijd, 16, mo. 151, January/February 1985, p. 34-37

Van Binsbergen, W.M.J., 1985c, ‘ ‘‘Het creatieve en authentieke moet in gedichten of romans’’: Wetenschapsman en literator Wim van Binsbergen’, interview by Gertjan Vincent, Overzicht, 16, 10, June 1985, pp. 9-13

Van Binsbergen, W.M.J., 1985d, ‘De Jonge en Passtoors gedreven wetenschappers: Haarlemmer over in Zuid-Afrika opgepakte collega’s’, interview by Ronald Frisart, Haarlems Dagblad, 11 juli 1985, p. 5; ook in andere bladen van de GPD (Geïntegreerde Pers Dienst regionale dagbladen Nederland), w.o. Leids Dagblad

Van Binsbergen, W.M.J., 1985e, ‘Oud collega gelooft niets van aanklacht: ‘‘Het ANC zou nooit iemand als De Jonge gebruiken’’, interview by Han Hansen, De Volkskrant, 17 juli 1985, p. 4

Van Binsbergen, W.M.J., 1985f, (met anderen geïnterviewd in:) Tom-Jan Meeus & Jan Schilder, ‘Een Nederlander en het Zuidafrikaans verzet: ‘‘Klaas die mensen doodt - nee, dat kan niet waar zijn’’, De Tijd, vol. 11, 45, 19 juli 1985, pp.6-10

Van Binsbergen, W.M.J., 1985g, (met anderen geïnterviewd in:) Rudie Kagie,‘ Zuid-Afrika: ‘‘Ik ken nogal wat mensen van het ANC hier. Geen van allen had ooit van Klaas de Jonge gehoord’’; ‘‘Klaas en Hélène waren fel tegen apartheid, maar absoluut geen types voor bommen en granaten’’’, Vrij Nederland, vol. 46, 20 juli 1985, p. 7.

Van Binsbergen, W.M.J., 1986, ‘Uhlenbeck is onheus en partijdig in rapportage niet-westerse studies’, Mare (Leiden), 10, 13: 6

Van Binsbergen, W.M.J., 1987, (met anderen geïnterviewd in:) Gretha Pama, ‘Het moet dan maar gezegd worden: zíj schrijven niet zoveel boeken als wíj: Afrika Studie Centrum probeert zich staande te houden in wetenschappelijke richtingenstrijd’, Mare, 10, 22, 5 februari 1987, pp.10-11

Van Binsbergen, W.M.J., 1990, ‘Rauwe haring en coca-cola: Is er een hiërarchie in culturen en is de westerse cultuur superieur?’, interview with W. van Binsbergen by B. Berger & J. van Workum, daily newspaper Trouw, 20th April 1990, section ‘Letter & Geest’, p. 15 (full newspaper page)

Van Binsbergen, W.M.J., 1994, interview in: Amersfoortse Courant, 23 April 1994, p. 9: ‘Traliewerk kolonisten breekt Afrika op’ [ on ethnicity and politics in modern Africa ]

Van Binsbergen, W.M.J., 1996, ‘Volkenkunde besteedt haar schatten tijdelijk uit aan ‘n gastvrije kunsthal: Wim van Binsbergen:’n Hollander die diep in de Afrikaanse ‘‘hekserij’’ kroop’, De Havenloods (Rotterdam, weekblad), 45, 36, 5 september 1996: 15.

Van Binsbergen, W.M.J., 1997, ‘De orakelstenen spraken: word sangoma-priester’, interview met W. van Binsbergen door Koert van der Velde, Trouw, 30.8.97, p. 10

 

[ many more after 1997, to be updated ]

 

 

book reviews

Van Binsbergen, W.M.J., 1967, ‘Het kind en de samenleving: E.H. Erikson’, Kula (Utrecht), 7, 4: 60-63

Van Binsbergen, W.M.J., 1976, a, Review of: S.J. Ntara’s History of the Chewa, in: African Social Research (Lusaka/ Manchester), 21: 73-75

Van Binsbergen, W.M.J., 1976b, Review of: O. Bischofsberger, The generation classes of the Zanaka; H. Huber, Marriage and the family in rural Bukwaya; R. Brain, Bangwa Kinship and marriage, in: African Social Research (Lusaka/Manchester), 21: 85-6

Van Binsbergen, W.M.J., 1986, Review of: J. Iain Prattis, ed, Reflections: The anthropological muse, Washington D.C.: American Anthropological Association, 1985, ISBN 0.913167.10.X, 283 pp, in: Sociologisch Tijdschrift, special issue on literature and the social sciences, 13 (1986), 3: 539-42

 

 

other texts written

Van Binsbergen, W.M.J., 1966, ‘De cultuur der Mae Enga’, “kandidaats scriptie”, University of Amsterdam, Anthropological Sociological Centre, mimeo, 25 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1967, ‘Het begrippenpaar “sacré/profane” van Emile Durkheim’, “kandidaatsscriptie”, University of Amsterdam, Socio logical Institute, typescript, 29 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1970, a, ‘Verwantschap en territorialiteit in de sociale struktuur van het bergland van N.W. Tunesië’, “doktoraalscriptie”, University of Amsterdam, Anthropological Sociological Centre, typescript, 180 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1970b, ‘Stedelijk Zambia: Enige impressies’, University of Amsterdam, Anthropological Sociological Centre, typescript, 10 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1970 c, ‘Genealogische kennis in het bergland van N.W. Tunesië en de Murphy-Kasdan-Randolph hypothese’, 65 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1971, a, ‘The impact of territoriality and kinship upon an ego-centered interaction system in the highlands of N.W. Tunisia: methodology, statistics and results’, 31 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1971b, ‘Religie en samenleving: Een studie over het bergland van N.W. Tunesië’, “doktoraalscriptie”, University of Amsterdam, Anthropological Sociological Centre, mimeo, 335 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1971c, ‘Research proposal: A sociological survey of religion in Lusaka’, University of Zambia: School of Humanities and Social Sciences, 5 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1972, ‘Sociological research into religion in Lusaka: preliminary field report’, typescript, University of Zambia, Institute of African Studies, 10 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1973, a, ‘First report on religion and educational opportunities among campus students’, University of Zambia, Department of Social Development Studies, mimeo, 10 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1973b, ‘The Churches’ Research on Marriage in Africa (CROMIA), Zambia & Malawi section: Progress Report, Revised Research Plan and Further Considerations’, 10 pp, typescript

Van Binsbergen, W.M.J., 1973c, ‘Research proposal: The churches’ research on marriage, University of Zambia’, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1974, a, ‘Een onderzoek naar relaties tussen stad en platteland onder de Nkoya van Lusaka en van Kaoma district, Zambia’, Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research (WOTRO), 6 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1974b, ‘Een onderzoek naar relaties tussen stad en platteland onder de Nkoya van Lusaka en van Kaoma district, Zambia: Uitwerkingsconcept, juli 1974-juli 1975’, Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research (WOTRO), 5 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., & H.E. van Rijn, 1974c, ‘Bessel functions as a useful approach to distance analysis in the social sciences’, 15 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1975, ‘Een onderzoek naar relaties tussen stad en platteland onder de Nkoya van Lusaka en van Kaoma district, Zambia: Beknopt verslag over de werkzaamheden verricht in de periode 1 juli 1974 — 1 juli 1975’, Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research (WOTRO), 4 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1979, a, ‘Participation, ethics and cognition in medico-anthropological research among the Zambian Nkoya’, 14 pp

Van Binsbergen, W.M.J.,1979 b, ‘Some problems of anthropological field-work on religion’, oral presentation, International conference on: Recent African Religion Studies, Leiden: African Studies Centre, typescript, 7 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1979c, ‘Religie in modern Afrika: een contextuele benadering’, Leiden: African Studies Centre, 4 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1979d, ‘Religious Change in Zambia: Exploratory Studies’, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Haarlem: In de Knipscheer, 489 pp.+ 6 pp. Stellingen

Van Rouveroy van Nieuwaal, E.A.B, Van Binsbergen, W.M.J., C.S.C.M. Hesseling & M. Sypkens-Smit, 1981, ‘De antropologische aspecten van grondenrecht in een juridische overgangssituatie: Senegal’, Nederlands Foundation for the Advancement of Tropical Research (WOTRO), Leiden: African Studies Centre, 17 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., [G.S.C.M. Hesseling,] J.M. Nchabeleng & D. van Houts, 1981b, [Dutch-language entries in:] ‘Bibliographie’, in: ISTRA, ed, Annuaire du Tiers Monde, VI, 1979-1980, Paris/Strasbourg 1981, pp. 515-591 (passim)

Van Binsbergen, W.M.J., 1982, a, ‘Onderzoeksvoorstel: Loonarbeid in de landbouw, rurale klassenvorming en de staat in Zambia’, Leiden: African Studies Centre, 6 pp

Van Binsbergen, W.M.J., & P.L.L. Konings, 1982b, ‘Preliminary research proposal: Agricultural wage labour and rural class formation in Zambia’, Leiden: African Studies Centre, 8 pp. [Revised version of 1982a]

Van Binsbergen, W.M.J., 1982c, ‘An anthropological perspective on Christianity in modern Africa, with particular reference to Zambia’, oral presentation, conference on ‘Emerging Christianity in Africa’, Windsor Park: Royal Anthropological Institute and St. Catherine’s, typescript, 14 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1983, a, ‘Religie en etno-psychiatrie in Guinee-Bissau: Voorstel voor een exploreren1983d onderzoek’, Leiden: African Studies Centre, mimeo, 33 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1983b, ‘Pre-advies inzake volksrechtelijke aspecten van de internationale stiefouderlijke adoptie van de minderjarige Mary Gezile Thole’, typescript, 5 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1983c, ‘Project “Religie en etno-psychiatrie in Guinee-Bissau”: Tussentijds rapport’, Leiden: African Studies Centre, mimeo, 36 pp

Van Binsbergen, W.M.J., E.L. Heins & J.J. IJzermans, 1984, ‘Music and possession cult among the Lala, Central Province, Zambia’, WOTRO onderzoeksaanvrage, 15 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1984b, ‘Iets over hekserij in Afrika’ [On sorcery in Africa], 14 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1984c, ‘Het lichaam als probleem: Aspecten van lichaamssymboliek bij de Mandzjak van N.W. Guinee-Bissau’, paper, convention of Belgian and Dutch anthropologists, Netherlands Association of Sociology and Anthropology, Louvain, 26th October 1984, 4 pp

Van Binsbergen, W.M.J., & C. Miginiac, translators, 1984d, G. Hesseling: ‘Land law in a semi-urban context: the case of Ziguinchor’, in: van Binsbergen & Hesseling 1984: 367-89

Van Binsbergen, W.M.J., & Don Bloch, translators, 1985a, R. Raatgever, ‘Analytic tools, intellectual weapons: The discussion among French Marxist anthropologists about the identification of modes of production in Africa’, in: van Binsbergen & Geschiere 1985: 290-330

Van Binsbergen, W.M.J., translator) S. Simonse, 1985, ‘African literature between nostalgia and utopia: African novels since 1953 in the light of the modes-of-production approach’, in: van Binsbergen & Geschiere, 1985: 144-80; earlier published in Research in African Literatures, 13, 4, Winter 1982: 451-87

Van Binsbergen, W.M.J., 1985c, ‘Ethnopsychiatric research among the Manjak of Guinea Bissau: The anthropologist experiencing divination and healing as a participant-observer and patient’, oral presentation, Research Unit on Symbol and Symptom, Louvain, 9th May,1985, typescript, 10 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1985d, ‘Orifices and symbolism of the body among the Manjak of Guinea Bissau’, oral presentation, Research Unit on Symbol and Symptom, Louvain, 10th May,1985, typescript, 10 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1985e, P.D.H. Broers & W.M.J.van Binsbergen, ‘Macintosh 128K Programmapakket INDEX (MSBasic 2): Voor het maken van registers op boeken A. Auteursregister, Personenregister en Register van aardrijkskundige namen’, Leiden: Afrika-Studiecentrum, 28 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1986, a, ‘Alternatief onderzoeksvoorstel 1987-...: The structure of the contemporary African experience under conditions of capitalist dominance’, Leiden: African Studies Centre, 4 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1986b, ‘Draft bibliography of the anthropology and history of Central Western Zambia’, 43 pp. [440 items], Leiden: African Studies Centre

Van Binsbergen, W.M.J., 1986c, P.D.H. Broers & W.M.J.van Binsbergen, ‘Macintosh 128K Programmapakket INDEX (MSBasic 2): Voor het maken van registers op boeken B. Zakenregister’, 28 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1986d, ‘BIBLIO: Beschrijving van een Macintosh 128K Programmapakket (MSBasic 2) [concept]’, Leiden: Afrika-Studiecentrum, 55 pp, mimeo

Van Binsbergen, W.M.J., 1986e, ‘STANDAARDTYPOGRAFIE: Beschrijving van een Macintosh 128K programma’, Leiden: Afrika-Studiecentrum, 6 pp, mimeo

Van Binsbergen, W.M.J., 1986f, ‘VISIETEXT/MACINTOSH CONVERSIE: Beschrijving van een programma voor de laatste fase van de conversie van tekstbestanden van IBM-Visietext naar Macintosh’, Leiden, Afrika-Studiecentrum, mimeo, 17 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1986g, ‘The Zambian House of Chiefs: Constitutional and Political aspects’, 6+16 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1986h, ‘Zambian Chiefs: Introductory observations; the colonial period; the Rhodes-Livingstone research on colonial chiefs’, 20 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1986i, ‘A working bibliography of Chiefs in Independent Zambia’, 19 pp. (c. 250 titles)

Van Binsbergen, W.M.J., 1987, a, ‘Urbanization, church and social control: A survey of Lusaka, Zambia, 1973: Summary of quantitative results — Part 1. USOCO results book II’, Leiden: African Studies Centre, 95 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1987b, ‘Urbanization, church and social control: A survey of Lusaka, Zambia, 1973: Summary of quantitative results — Part 2. USOCO results book I’, Leiden: African Studies Centre, 48 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1987c, ‘Voortgangsrapport, onderzoeks- en publicatievoorstel: Chiefs and the state in independent Zambia’, Leiden: Afrika-Studiecentrum, 16 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1987d, (Cyp van de Bult & Wim van Binsbergen) ‘Het converteren en overbrengen van opgemaakte Macintosh tekstbestanden naar IBM pc (of IBM kloons) met behulp van het communicatieprogramma Kermit’

Van Binsbergen, W.M.J., 1987e, ‘African towns: The sociological perspective’, 21 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1987f, ‘Enige raadsels over vrouwen uit de Krioeloe taal van Guiné-Bissau’, 4 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1988, a, ‘Voornaamste uitwerkingen uit de archiefdoos ‘‘Bessel artikel’’: concept,’ 42 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1988b, (W.van Binsbergen & H. van Rijn) ‘The Bessel function as a tool for quantitative distance analysis in the social sciences’, concept, 12 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1988c, ‘A formal method to measure the impact of kinship and territoriality upon localized ego-centred interaction networks: With an application to rural North Africa’, 35 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1988d, ‘The evolving socio-political structure of Southern African society: A case study of political culture’, preliminary research outline, Leiden: African studies Centre, 2 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1988e, ‘The Growth of Urban Society In Francistown, N.O. District, Botswana: voorstel voor een antropologische case study van politieke cultuur in Zuidelijk Afrika, Leiden: African Studies Centre, 22 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1989, a, ‘Housing procedures and urban social patterns: A preliminary statistical analysis of applications for site-&-service (SHHA) plots in Francistown in the years 1984-1988,’ Francistown: Applied Research Unit Ministry of Local Government and Lands, Republic of Botswana/ African Studies Centre, Leiden, 75 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1989b, (with the assistance of E. Krijnen) ‘A preliminary quantitative analysis of plot ‘‘owners’’ in the PWD squatter area, Francistown, 1989’, Francistown: Applied Research Unit Ministry of Local Government and Lands, Republic of Botswana/ African Studies Centre, Leiden, 90 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1990, a, ‘Het dorp Mabombola: Vestiging, verwantschap en huwelijk bij de Zambiaanse Nkoya’, 47 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1990b, ‘Grondrechten (mensenrechten) in het traditionele rechtssysteem van de Zambiaanse Nkoya: Een rechtsantropologische notitie’, internal paper, Leiden: ASC, 26 pp

Heynen, M, Van Binsbergen, W.M.J., & P. Quarles van Ufford, 1992, ‘Strategieën in ontwikkeling: Een onderzoek naar geplande ontwikkeling door katholieke medefinancieringsorganisaties in a rural district, Zimbabwe’, research proposal submitted to (Netherlands Foundation for Tropical Research (WOTRO), file no. W52-590, 16 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1992b, ‘Proposed joint research on ethnicity in Botswana’, research proposal, ASC, 11 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1993, a, (with P. Geschiere and H.U.E. Thoden van Velzen), ‘Globalisation and identity’, def. versie, Den HAAG: WOTRO, 9 pp, december 1993

Van Binsbergen, W.M.J., 1993b, ‘Democratische aspecten van staatssystemen in voorkoloniaal Afrika: memorandum ten behoeve van een rapport over democratisering van collega’s Buijtenhuijs en Reijnierse’, intern memorandum, Afrika-Studiecentrum, Leiden, 3 pp

de Jong, F, Van Binsbergen, W.M.J., & J.D.M. van der Klei, 1993, ‘Ritueel en de constructie van een etnische identiteit: Cultuur, separatisme en etnisch elan in Senegal’, WOTRO aanvrage, definitieve versie, augustus 1993, 19 pp

Heerkens, J, Van Binsbergen, W.M.J., & W.G. Wolters, 1993, ‘People and wildlife in each others’ territory: Requirements and preconditions of community management of wildlife in Zambia’, WOTRO aanvrage, definitieve versie, augustus 1993, 21 pp

Heynen, M, Van Binsbergen, W.M.J., & F. Quarles van Ufford, 1993, ‘Strategies in development: Research into planned development by Roman Catholic NGOs in Mutale bisdom, Zimbabwe’, WOTRO aanvrage, definitieve bijgestelde versie (eerste versie 1992), augustus 1993, 32 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1993f, ‘Four Tablets: A Southern African divination system in its transregional and historical context — research proposal and book outline’, 13 pp submitted to Netherlands Institute for Advances Studies in the Social Sciences (NIAS), Wassenaar, The Netherlands.

Heynen, M, & Van Binsbergen, W.M.J., 1993, ‘Aanvullende beschouwingen bij het onderzoeksvoorstel Strategieën in ontwikkeling: Een onderzoek naar geplande ontwikkeling door katholieke medefinancieringsorganisaties in een plattelandsdistrict in Zimbabwe’, WOTRO aanvrage, oktober 1993, 4 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1994, a, ‘Proposed research programme: Traditional healing in Botswana today’, Leiden: African Studies Centre, memorandum to the Permanent Secretary of the Ministry of Health, Republic of Botswana, 9 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1994b, ‘Voorstellen voor nieuwe aanstellingen in de politiek-historische afdeling ten laste van de bedrijfsreserve’, 2 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1994c, ‘Statement of intent: Research on female puberty initiation within lay women’s groups of the Roman Catholic church in urban Zambia today’, research proposal, WOTRO programme on globalization and the construction of communal identities, 7 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1994d, ‘Proposed joint research on ethnicity in Botswana: A programme to be undertaken by the National Institute of Development Research and Documentation, University of Botswana, and the African Studies Centre, Leiden University, The Netherlands’, 12 pp. [ updated version ]

Van Binsbergen, W.M.J., 1994e, ‘Statement of intent: Proposed joint research on ethnicity in Botswana: A programme to be undertaken by the National Institute of Development Research and Documentation, University of Botswana, and the African Studies Centre, Leiden University, The Netherlands’, research proposal, WOTRO programme on globalization and the construction of communal identities, 14 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., & T.S.A. Rasing, 1994, ‘Girls’ initiation rites in an urban Roman Catholic community in Zambia: interaction between local tradition and global religion’, research proposal (file no. 01-62), WOTRO (Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research) programme ‘globalisation and the construction of communal identities’, 18+8 pp

Van Binsbergen, W.M.J., H. Kimmerle & F.U. Uyanne, 1994, ‘Democratic modes of representation and decision-making in a multi-ethnic or multi-national society: A case study of Nigeria’, research proposal, WOTRO (Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research), 42 pp

Droogers, A, Van Binsbergen, W.M.J., en H. Boswijk, 1994, ‘Globalization and change in the cultural identity of mainline churches in Nigeria through Charismatic renewal’, research proposal, WOTRO (Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research), 18 pp

Geschiere, P, Van Binsbergen, W.M.J., H.U.E. Thoden van Velzen & P. van der Veer, 1995, ‘Globalisation and the construction of communal identities’, Den Haag: WOTRO

Van Binsbergen, W.M.J., 1996, a, ‘Black Athena — Africa’s contribution to global systems of knowledge: proposal for a one-day seminar at the African Studies Centre, Leiden, The Netherlands, internal memorandum, Leiden: ASC, 4 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1995b, (Bierlich, B, van Binsbergen, W.M.J., & Arhin, K), Intra- And Inter-Household Variation In Child Care Among The Dagomba Of Northern Ghana, final version, 16 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1995c, ‘ ‘‘Villagisation’’ and the ethical transformation of African urban life today: A comment on: Devisch, R, 1995, ‘‘Frenzy, violence, and ethical renewal in Kinshasa’’, Public Culture, 7, 3: 593-629’, 13.000 chrs; intended for a collection on social psychiatry to be edited by H.U.E. Thoden van Velzen

Van Binsbergen, W.M.J., 1995d, draft: ‘Call for papers’ for the international conference on: ‘Globalization, consumption and development’, Leiden, The Netherlands, 11-14 December, 1996, organized on behalf of WOTRO (Netherlands Foundation for Tropical Research) interdisciplinary research programme on ‘Globalization and the construction of communal identities’, and of EIDOS (European Inter-University Development Opportunities Study-Group), 8 pp.; final version Van Binsbergen, W.M.J., R. Fardon & R. van Dijk

Van Binsbergen, W.M.J., 1995e, draft: ‘Proposal of a theme group on Globalisation and symbolic production in Africa at the African Studies Centre, Leiden, The Netherlands’, 25 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1995f, (W.M.J. van Binsbergen & J. de Mul), ‘VOORSTEL voor een gemeenschappelijke studiedag WOTRO globaliserings­programma/ filosofen EUR’, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., g, ‘Cluster Proposal: Sub-Saharan Africa In The World Economy: A summary of introductory remarks made by the referent (Wim van Binsbergen)’, 2 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1997, a, ‘Een conferentie ver van huis...’, ASC-Nieuwsbrief, 2, 8: 11-12

Van Binsbergen, W.M.J., 1997b, ‘PERSBERICHT BIJLAGE A: De politieke en wetenschappelijke betekenis van de vraag naar de wortels van de Westeuropese beschaving; de blijvende beekenis van Martin Bernals Black Athena’’, ASC-Nieuwsbrief, november 1997, p. 11-12

Van Binsbergen, W.M.J., 1997c, ‘PERSBERICHT: Vernissage Black Athena: Ten Years After, 14/10/97, 16.30 uur: Nieuwe Kerk, Amsterdam’, ASC-Nieuwsbrief, november 1997, p. 10-11

Van Binsbergen, W.M.J., 1997d, ‘STUDIEDAG GEWELD 15 november 1996, samenvatting van de discussie’, 17 pp, maart 1997, Vakgroep Culturele Antropologie/Sociologie der Nietwesterse Samenlevingen, Vrije Universiteit

Van Binsbergen, W.M.J., 1997e, ‘Van het MT’, ASC-Nieuwsbrief, september 1997, p. 1-2

Van Binsbergen, W.M.J., 1997f, ‘Zambia voor gevorderden: Ontnuchterende impressies van een onderzoeksreis’, ASC-Nieuwsbrief, 2, 1, januari 1997, 1-4

Van Binsbergen, W.M.J., H. Kimmerle & F. Uyanne, 1997, ‘Democratic Modes of Representation and Decision-Making in a Multi-Ethnic or Multi-National Society (a case study of Nigeria)’, WOTRO research application, August 1997, 40 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1997h, ‘Remarks on the Islamic hijab dress code in a context of ethnicity’, 4 pp, vakgroep Culturele Antropologie/Sociologie der Nietwesterse Samenlevingen, Vrije Universiteit

Van Binsbergen, W.M.J., 1997i, course outline, ‘Ethnicity 1997-1998’, Vakgroep Culturele Antropologie/Sociologie der Nietwesterse Samenlevingen, Vrije Universiteit, 8 pp.

 

 

 

travel and conference reports

Van Binsbergen, W.M.J., 1977, ‘Verslag studiereis Zambia september-november 1977’, Leiden: African Studies Centre, 8 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1978, ‘Verslag studiereis Zambia 31 juli — 20 augustus 1978’, Leiden: African Studies Centre, 8 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1980, ‘Verslag studiereis Engeland 22-26 september 1980’ [Conference report, Conference on the Interaction of History and Anthropology in Southern Africa, Manchester, September 1980], Leiden: African Studies Centre, 8 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., & G.S.C.M. Hesseling, 1992, ‘Workshop “Staat en Maatschappij”, Eysingahuis, Leiden, 15-16 december 1981’, Leiden: African Studies Centre, 13 pp;

Van Binsbergen, W.M.J., & G.S.C.M. Hesseling, 1992, ‘Workshop on State and Society in Africa, 15-16 December 1981’, in: Stichting Afrika Studiecentrum, ed, (1982), Overzicht activiteiten 1981, Leiden: African Studies Centre, pp. 21-23. English translation of excerpt from 1982a

Van Binsbergen, W.M.J., 1983, ‘Verslag inspectie/oriëntatiereis Guinee-Bissau en Senegal, 17 november — 15 december 1982’, Leiden: African Studies Centre, mimeo, 9 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1984, a, ‘Verslag van een bezoek aan de “Research Unit ‘Symbol and Symptom’”, Catholic University Louvain, 9-10 mei 1985’, Leiden: African Studies Centre, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1984b, ‘Verslag ontmoetingsdag Belgische /Nederlandse en antropologen, Leuven, 26 oktober 1984’, Leiden: Afrika-Studiecentrum, mimeo, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1986, a, ‘Reisverslagen dienstreizen voorjaar 1986’, Leiden: African Studies Centre, 9 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1986b, ‘Reisverslagen dienstreizen voorjaar 1986’, Leiden: African Studies Centre, 9 pp. [Report on trips to Satterthwaite (2nd Satthertwhwaite Colloquium on African Religion and Ritual, Satterthwaite, Cumbria, April 1986), Berlin and Antwerp, April-May 1986]

Van Binsbergen, W.M.J., 1986c, ‘Conferentieverslag: “Culture and Consciousness in Southern Africa”, Manchester: University of Manchester, 23-26 september 1986’, Leiden: Afrika-Studiecentrum, mimeo, 7 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1987, a, ‘Reisverslag Third Satterthwaite Colloquium on African Religion and Ritual: Satterthwaite (Cumbria), Verenigd Koninkrijk, 20-26 april 1987’, 2 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1987b, ‘Reisverslag 25th Anniversary Conference on African Futures, 9-11 December 1987, Centre of African Studies, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1987c, ‘Reisverslag Canada 5-17 Oktober 1987: Conferentie ‘‘Mémoires, Histoires, Identités: Expériences des Sociétés Francophones’’ ’, Leiden: African Studies Centre, 22.10.87, 5+3 pp. + appendix

Van Binsbergen, W.M.J., 1988, ‘Reisverslag oriëntatiereis Zuidelijk Afrika, 28 april — 29 mei 1988’, Leiden: African Studies Centre, 17 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1990, ‘Verslag conferentiebezoek 6th Satterthwaite Colloquium on African Religion and Ritual, Cumbria (U.K.), 21-24 april 1990’, Leiden: ASC, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1991, a, ‘colloque international: RELIGION ET HISTOIRE EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA, Centre de Recherches Africaines/C.N.R.S./ORSTOM, Parijs, 15-17 mei 1991’, Leiden: ASC: 5 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1991b, ‘Verslag van een studie- en orientatiereis naar Zuid-Afrika en Botswana, 3 augustus - 8 september 1990 [tevens tussentijds rapport] ’, Leiden: African Studies Centre, internal memorandum, 14 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1991c, Verslag studiereis Engeland, 1991, 2 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1992, ‘Reisverslag Botswana/Zambia april-mei 1992’, 15 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1993, a, ‘Verslag conferentiereis [Berlijn] 6-11 januari 1993’, 6 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1993b, ‘Verslag dienstreis Zuidelijk Afrika september-oktober 1992’, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1993c, ‘International conference ‘The anthropology of ethnicity: A critical evaluation’, Amsterdam, 15-19 december 1993, convener’s/chairperson’s report on workshop II: Ethnicity, politics and the state’, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1994, ‘Reisverslag dienstreis Zambia/Botswana januari/februari 1994’, Leiden: Afrika-Studiecentrum, internal memorandum, 7 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1995, a, Reisverslag dienstreis Zambia juni/juli 1994, 15 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1995b, Reisverslag London, 14-16.1.95, 2 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1995c, Reisverslag Parijs, februari 1995, 2 pp

 

 

audiovisual materials

Van Binsbergen, W.M.J., 1990, ‘Oesjwana: het naamverervingsritueel van de Zambiaanse Nkoja’, fototentoonstelling (21 foto’s) met uitvoerige begeleidende tekst, ter gelegenheid van opening FSW gebouw, RUL, waarin ook het ASC is gevestigd

 

 

broadcast  interviews

Van Binsbergen, W.M.J., 1978, a, January: ‘Dichter tussen twee culturen’, NOS-cultuur, 25 min.

Van Binsbergen, W.M.J., 1978b, January: ‘Gesprek met de dichter en antropoloog Wim van Binsbergen’, IKON (a Dutch broadcasting network), 30 min.

Van Binsbergen, W.M.J., 1978c, April: spoken review of: Wind uit het Zuiden, by Abdelhafith Benhedouga, IKON (a Dutch broadcasting network), 10 min

Van Binsbergen, W.M.J., 1981, May: ‘Agressie in een andere cultuur’, Radio Volksuniversiteit (a Dutch broadcasting network), 25 min

Van Binsbergen, W.M.J., 1984 , a, Collaboration on a BBC production on the twentieth anniversary of the Zambian Lumpa rising, 21 July 1984

Van Binsbergen, W.M.J., 1984b, Interviewed by Gerrit Bussing, NOS (a Dutch broadcasting network) programme on culture, 25th November 1984

Van Binsbergen, W.M.J., 1984c, Interviewed by Gert-Jan Zwier, TROS (a Dutch broadcasting network), 29th November 1984

Van Binsbergen, W.M.J., 1985, Collaboration on a KRO (a Dutch broadcasting network) production about sorcery (producer: Gert-Jan Zwier), broadcast in summer 1985

Van Binsbergen, W.M.J., 1990, a, Radio Nederland Wereldomroep, 12 september 1990: ‘waarom maken Afrikaanse staatshoofden ongaarne plaats voor een jongere generatie?’ (samen met Jos van Beurden en Chudi Ukpabi), 15 minuten uitzending

Van Binsbergen, W.M.J., 1990b, Radio Nederland Wereldomroep, 24 oktober 1990: ‘Geweld in Afrikaanse politiek’ (samen met Jos van Beurden en Chudi Ukpabi), 15 minuten uitzending

Van Binsbergen, W.M.J., 1992, ‘Philosophy and development in Africa today’, interview, Radio Nederland Wereldomroep (Engels programma), 10 minuten, opname 15.8.92

Van Binsbergen, W.M.J., 1992, ‘La philosophie africaine et l’ethnicité en Afrique aujourd’hui’, interview, Radio Nederland Wereldomroep (Frans programma), 10 minuten, opname 15.8.92

Van Binsbergen, W.M.J., 1993, a, radio interview over arrestatie oppositieleiders in Zambia, 5.3.93, Radio Nederland Wereldomroep, programma Nieuwslijn Europa, 5 minuten

Van Binsbergen, W.M.J., 1993b, ‘State formation, violence and cultural discontinuity in South Central and Southern Africa’, contribution to English-language section of Radio Nederland Wereldomroep, 10 minutes, 15.11.1993

Van Binsbergen, W.M.J., 1993c, interview for Georgia (West Asia) state television, 10 minutes, date of broadcasting unknown, topic: ‘International scholarship on ethnicity, and the current plight of Georgia’, 5 minutes, recorded 16.12.93

Van Binsbergen, W.M.J., 1994, ‘Recente ontwikkelingen in Rwanda, en etniciteit in hedendaags Afrika’ [ recent developments in Rwanda, and ethnicity in Africa today ], new background programme ‘Punch’, VARA-radio, 2 May 1994, 11.30-12.00 a.m. (with Professor F. Reijntjens, Antwerpen)

Van Binsbergen, W.M.J., 1996, a, (A. Appadurai, W. van Binsbergen, I. Buruma & S. Shami), Round table on globalization, culture and politics, under t he direction of A. Ramdas, politico-cultural centre De Balie, Amsterdam, 31 January 1996, 20.30-23.15 uur

Van Binsbergen, W.M.J., 1996b, 6.6.96, interview with Radio Nederland Wereldomroep, English-language section, ‘On the Northern donor countries’ decision to discontinue aid to Zambia following former President Kaunda’s exclusion from the presentional elections’, 10 minutes

Van Binsbergen, W.M.J., 1996c, 6.6.96, interview with Radio Nederland Wereldomroep, Dutch-language section, ‘On the Northern donor countries’ decision to discontinue aid to Zambia following former President Kaunda’s exclusion from the presentional elections’, 10 minutes

Van Binsbergen, W.M.J., 1996d, Wereldomroep, Nederlandstalig programma, 28 juni 1996, 10 minuten interview: ‘‘Martin Bernal en de blijvende relevantie van zijn boek ‘Black Athena’ ‘‘

 

 

teaching materials

Van Binsbergen, W.M.J., 1971, a, ‘General remarks on tutorial essays’, University of Zambia, mimeo, 10 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1971b, ‘Sociology of religion: an introduction’, University of Zambia, mimeo, 5 pp

Van Binsbergen, W.M.J., & M.E. Hall, 1972, ‘A seminar on Zambian humanism and modernization’, Department of Sociology/Department of Extramural Studies, University of Zambia, mimeo, 18 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1972b, ‘A note on the “l” test and “l’ ” test as useful alternatives to the X2 test in the analysis of small-sample data’, University of Zambia, mimeo, 5 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1972c, Sociological theory: a final-year undergraduate course, Department of Sociology/ Department of Correspondence Studies, University of Zambia, mimeo, 170 pp. original lectures, + 500 pp. reprint material; first edition, 1972; revised edition 1973-74.

Van Binsbergen, W.M.J., 1972d, ‘Interview exercise for first-year sociology students: religion and educational opportunities’, University of Zambia, Department of Sociology, 9 pp

Beattie, J, & Van Binsbergen, W.M.J., 1976, ‘Revised reading list, Sociology and cultural anthropology of Africa (postgraduate)‘, Leiden: University of Leiden, Department of Cultural Anthropology and Non-western Sociology, 16 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1976b, ‘The Nuer beschouwd vanuit de Manchester School’, Leiden: University of Leiden, Department of Cultural Anthropology and Non-western Sociology, 13 pp, mimeo.

Van Binsbergen, W.M.J., 1976c, ‘Literatuurlijst land en volk van Zambia’, Royal Tropical Institute, Amsterdam, 3 pp, mimeo.

Van Binsbergen, W.M.J., 1976d, ‘Patronen en modellen van sociale verandering in Afrika: een bibliografische schets’, Leiden: University of Leiden, Department of Cultural Anthropology and Non-western Sociology, 10 pp.

Van Binsbergen, W.M.J., 1976e, ‘Ontwerp literatuurlijst “Kind en jongere in de Afrikaanse sociale struktuur” ’, Leiden: University of Leiden, Department of Cultural Anthropology and Non-western Sociology, 20 pp

Van Binsbergen, W.M.J., & K. de Jonge, 1977, ‘Migratie in Tropisch Afrika’, Leiden: African Studies Centre, 3 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1984, ‘Nederlandse handleiding voor tekstverwerking met het programma MacWRITE op de MACINTOSH 128 kB microcomputer’, Leiden: Afrika-Studiecentrum, mimeo, 27 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1991, a, Samenstelling van een reader ten behoeve van mijn doktoraalcursus ‘etniciteit’ aan de Vrije Universiteit, 580 pp

Van Binsbergen, W.M.J., 1991b, ‘cursusopzet: doktoraalcursus etniciteit’, Vrije Universiteit, 8 pp.; revised 1992, 1993

 

return to general page 'List of publications by Wim van Binsbergen'

homepage