free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free Domain Name with Hosting from Network Solutions®!
'Cultures do not exist'
  inaugural address, Rotterdam chair of intercultural philosophy, January 1999
  Wim van Binsbergen

The chair of the foundations of intercultural philosophy, one of the few in the world, was established at the Philosophical Faculty, Erasmus University Rotterdam, 1991. Its first incumbent was Professor Heinz Kimmerle, a prominent differential philosopher and Hegel specialist. He was the founder and first chair of the Dutch-Flemish Association for Intercultural Philosophy. After having been vacant for a few years upon the first incumbent's retirement, Wim van Binsbergen occupied the chair in Spring, 1998. In Januari, 1999, he delivered his inaugural address, inevitably in Dutch, which was published as a booklet. Meanwhile the abridged text as pronounced in public is now being made in English from the present site.

click here for the revised Dutch version of this text click here for the full English version of this text

'Culturen bestaan niet'

Het onderzoek van interculturaliteit als een openbreken van vanzelfsprekendheden

Wim van Binsbergen

rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 'grondslagen van interculturele filosofie', Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdamse Filosofische Studies XXIV, 1999, 48 pp, ISBN 90 56773 02 X (inaugural lecture, Rotterdam)

published as number XXIV in the series Rotterdam Philosophical Studies, Philosophical Faculty, Erasmus University Rotterdam. Copies may be obtained with the author at the retail price of Euro €10 (ex. VAT/BTW ex. postage)

'Ik zie mijn taak in deze leerstoel vooral als die van bemiddelaar strevend naar een empirisch onderbouwde en praktisch toepasbare theorie van interculturele bemiddeling. De filosofische vanzelfsprekendheden ten aanzien van 'cultuur', die het uitgangspunt vormen van alle denken over interculturaliteit, beoog ik open te breken met inspiratie vanuit de empirische sociale wetenschappen. De sociaal-wetenschappelijke vanzelfsprekendheden van theorie en methode beoog ik open te breken met de veel grotere geaccumuleerde ervaring in de omgang met concepten en denkmethoden zoals de hedendaagse filosofie die te bieden heeft; voor deze taak heb ik de voortdurende steun en kritiek van mijn nieuwe filosofische collega's nodig. Het feit dat interculturaliteit altijd een medium veronderstelt dat tot geen van de daarin bemiddelde culturele oričntaties is te herleiden, betekent een grote creatieve speelruimte; van de andere kant betekent een empirische instelling dat wij ons in deze speelruimte beperken, enerzijds door uitdrukkelijke en intersubjectieve procedures, anderzijds door een kritisch bewustzijn van de eigen epistemologie en van alternatieven daarop. In deze context liggen grote uitdagingen en mogelijkheden voor de interculturele filosofie.' (p. 34).

 

click here for the revised Dutch version of this text click here for the abridged English version of this text

Wim van Binsbergen's homepage | NVVIF homepage

page last modified: 28-04-03 12:59:54