free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Cursus: Grondslagen van de Interculturele filosofie (Bachelor III)

Prof.dr Wim van Binsbergen


homepage

Note to foreign students: Contrary to previous years, in the academic year 2004-2005 Professor van Binsbergen will offer his course on Intercultural Philosophy in Dutch instead of English, and no longer as a postgraduate course, but as a Bachelor III course. This is due to recent major changes in the degree structure at the Philosophical Faculty. We apologize for any inconvenience this may cause. Since most of the readings are in English anyway, it is probably possible to accommodate individual non-Dutch-speaking students upon request, please contact the lecturer.(click)

Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit wijsbegeerte, academisch jaar 2004-2005

Grondslagen van de Interculturele filosofie (Bachelor III)

korte cursusbeschrijving volgens de studiegids

docent: Prof.dr Wim M.J. van Binsbergen

periode: deze cursus zal worden aangeboden in het 2e of 3e trimester, mede afhankelijk van de totale opbouw van het programma (eventuele clashes naar tijd en plaats)

taal: in afwijking van voorgaande jaren zal deze cursus in het Nederlands worden aangeboden; de gebruikte literatuur is echter overwegend Engelstalig

Wereldwijde ontwikkelingen in de samenleving in de loop van de twintigste eeuw hebben geleid tot de opkomst van interculturele filosofie, als een nieuwe loot aan de stam van de Westerse filosofische traditie, maar vooral, in de diepte, als een rhizomatisch proces mede gevoed door niet-Westerse filosofische tradities en ervaringen, en door de interne uitdaging door feministische, postmoderne en kunstfilosofie en de eigentijdse ervaringen die daarin worden verwoord. De dekolonisering van Azi?en Afrika, de Koude Oorlog en haar nasleep, de massale migratie vanuit die continenten naar West Europa, de wereldwijde strijd om politieke en economische hegemonie, de groei van de Europese Unie, en de opkomst van een militante Islam die een alternatief aan het Noordatlantische samenlevings- en denkmodel probeert te zijn, – dit alles (en veel meer) heeft een situatie doen ontstaan waarin de Ander (qua lichamelijke verschijningsvorm inclusief geslacht, taalkundig, cultureel, religieus, politiek) niet meer te ontlopen, noch op veilige afstand te objectiveren is, en kennisvorming van en vooral m閠 die Ander van doorslaggevend belang is voor het overleven van de mensheid. De multiculturele samenleving is een vanzelfsprekendheid. Globalisering van economie en consumptie, kenniscirculatie, identiteitsvorming, en religieuze expressie geschiedt in steeds sneller tempo, en de daaruit voortkomende conflicten bepalen de orde van de dag. De vanzelfsprekendheid van het Westen als maatstaf en als dominante macht in politiek, economie, kunst, en kennisproduktie wordt alom steeds meer in twijfel getrokken, niet in de laatste plaats omwille van het grote tekort (op zulke kerngebieden als zingeving, samenleven, gezondheid, geluk, vrede, natuurbehoud) dat juist de Westerse traditie lijkt te hebben opgeleverd. Hoe gaat de filosofie om met deze voor ons allen zo centrale gegevens? In de cursus komen van deze veelomvattende en actuele problematiek de volgende samenhangende thema’s aan bod, op selectieve en inleidende wijze:

Deze thema’s worden in 10 weken aangegeven in inleidende hoorcolleges en in werkcolleges aan de hand van literatuur, waarin een belangrijke plaats inneemt het boek Intercultural encounters van de docent (Berlijn/Munster: LIT, 2003)

 

 
Hombres España Zapato Mbt Baratas Online Shoes Mujeres Mbt Zapatillas Outlet Online Baratos Mbt Tamaño Online Niños Mbt Zapatillas 2014 Baratos Zapatillas Mbt Shoes Baratos Online Mujeres Mbt Comprar Online Oferta Mbt Calzado Comprar Zapatillas Tamaño Mbt Descuent España Tamaño Mbt Zapatillas España Shoes 2014 Mbt Shoes España Tamaño 2014 Mbt Zapatos Outlet Tamaño España Mbt Zapatillas Zapatillas Zapato Descuent Mbt Zapato Baratos España Mbt Calzado Baratos Mujeres Men Mbt Outlet Niños Baratos Oferta Mbt Sale Online Precios Zapato Mbt Baratas Outlet Shoes Zapatos Mbt Calzado Shoes Zapatillas Baratos Mbt Shoes Women Outlet Online Mbt Zapatillas Zapatillas Descuent Mujeres Mbt Calzado Calzados Hombres Mujeres Mbt Cheap Calzados Zapatillas Mbt Zapatos España Baratos Mujeres Mbt España Precios Hombres Mbt Zapatillas Hombres Mujeres Online Mbt Shoes Oferta Zapato Baratos Mbt Zapatillas Outlet 69% de Descuento España Mbt Baratas "
"

homepage

page last modified: 08-04-04 12:12:01 Bravenet.com